KHỐI LỚP 2 buổi /tuần 3 buổi /tuần
Sinh Viên Giáo Viên Sinh Viên Giáo Viên
Lớp lá 1,2,3,4 600 -> 700 1000 -> 1200 800 -> 1000 1400 -> 1800
Lớp 5,6,7,8 700 -> 800 1200 -> 1400 900 -> 1000 1600 -> 2000
Lớp 9,10,11,12 800 -> 1000 1400 -> 1600 1100 -> 1400 1800 -> 2400
LTĐH – Ngoại Ngữ.. 900 -> 1100 1500 -> 1700 1300 -> 1500 2200 -> 2500
KHỐI LỚP 4 buổi /tuần 5 buổi /tuần
Sinh Viên Giáo Viên Sinh Viên Giáo Viên
Lớp lá 1,2,3,4 1100 -> 1200 1800 -> 2000 1400 -> 1600 2200 -> 2800
Lớp 5,6,7,8 1200 -> 1300 2100 -> 2700 1400 -> 1600 2500 -> 3000
Lớp 9,10,11,12 1300 -> 1700 2200 -> 2900 1700 -> 2000 3100 -> 3700
LTĐH – Ngoại Ngữ.. 1600 -> 1800 2600 -> 3100 2000 -> 2300 3200 -> 4000

MS: 18588

Lớp đang cần Gia Sư. 35%

Lớp dạy : Lớp 4
Môn dạy: Toán – Tiếng Việt
Địa chỉ:  Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP HCM
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 4, CN Chiều 5h – 7h
Yêu cầu: (Sinh viên Nam, Nữ)
Liên hệ:0905 702 209 – 0904 995 576

MS: 18588

Lớp đang cần Gia Sư. 35%

Lớp dạy : Lớp 8
Môn dạy: Toán
Địa chỉ:  Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP HCM
Mức lương: 1,900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 5, CN Chiều 5h – 7h
Yêu cầu: (giáo viên nam)
Liên hệ: 0905702209 – 0904995576

MS: 18588

Lớp đang cần Gia Sư. 35%

Lớp dạy : Lớp 6
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP HCM
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3, 4, CN Chiều 5h – 7h
Yêu cầu: (Sinh viên Nam, Nữ)
Liên hệ: 0905702209 – 0904995576

GIA SƯ NHÂN VIỆT

Nhân Việt không chỉ giúp khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật mà còn mang đến một môi trường học tập, vui chơi bổ ích, đóng góp cho sự phát triển toàn diện của các bé.